UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
10.02.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie „na gorącym uczynku” przyłapali przedsiębiorcę spalającego odpady oraz ujawnili niewłaściwe postępowanie z odpadami

W dniu 2 lutego 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o IOŚ dokonali sprawdzenia informacji dotyczącej zanieczyszczenia powierzchni ziemi na skutek demontażu pojazdów samochodowych oraz wycieków płynów eksploatacyjnych ze zdemontowanych podzespołów na terenie nieruchomości w m. Janczewice gm. Lesznowola.

Na „gorącym uczynku” przyłapano właściciela warsztatu podczas spalania odpadów w postaci przepracowanego oleju silnikowego w piecu do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych.

Na kontrolowanej posesji Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili także kilkadziesiąt samochodów i motocykli w różnym stanie technicznym. Niektóre z nich były uszkodzone, część z nich miała zdemontowane poszczególne podzespoły. Kilka pojazdów nie posiadało tablic rejestracyjnych i dokumentów wskazujących na ich pochodzenie, część była wyposażona w numery rejestracyjne z innych krajów tj. Finlandii, Niemiec.

Dodatkowo, na nieutwardzonym podłożu oraz bez zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili znaczne ilości różnego rodzaju części samochodowych. Były to: felgi pojazdów wraz z ogumieniem, opony samochodowe, elementy instalacji elektrycznej, akumulatory, chłodnice, skrzynie biegów, elementy układów hamulcowych, elementów nadwozia, a także kilkadziesiąt uszkodzonych silników samochodowych.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie podczas oględzin nieruchomości ujawnili także zastoiska cieczy z filmem olejowym, świadczącym o zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie przesłuchali właściciela warsztatu. Za stwierdzone nieprawidłowości tj.: przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów, prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z prawem, umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii lub zużytych akumulatorów łącznie z innymi odpadami został on ukarany mandatami na łączna kwotę 1700 zł.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie zwrócili się do Policji w Lesznowoli o sprawdzenie legalności ujawnionych pojazdów i części samochodowych.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, na zlecenie WIOŚ w Warszawie, pobrało do badań próbki gleby z terenu działania warsztatu samochodowego. Analiza w toku.

Opcje strony

do góry