UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
09.02.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili zakopane odpady komunalne i budowlane.

W dniu 26 stycznia 2023 r. na zlecenie i pod kierownictwem WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim wykonano badania terenu w miejscowości Nadbiel gm. Poświętne.

WIOŚ w Warszawie dokonał oględzin terenu połączonych z odkopywaniem odpadów w wyselekcjonowanych miejscach. Podczas działań ujawniono, że na badanym terenie znajdują się nielegalnie magazynowane odpady komunalne i budowlane.

Prace terenowe były przeprowadzone przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Poświętne, Starostwa Powiatowego w Wołominie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Do prac wykorzystano ciężki sprzęt udostępnionego przez Wójta Gminy Poświętne, Na powierzchni ok. 0,5 ha i głębokości do 3 m ujawniono odpady komunalne i budowlane. W trakcie wykopów CLB GIOŚ pobrało próbki odpadów komunalnych i budowlanych, gleby oraz wody. Aktualnie trwa opracowywanie wyników pobranych próbek.

Prace te były prowadzone w związku z ujawnionym w dniu 5 stycznia 2023 r. przez WIOŚ w Warszawie miejsca nielegalnego postępowania z odpadami, o czym informowaliśmy: https://www.gov.pl/web/wios-warszawa/inspektorzy-wios-w-warszawie-na-goracym-uczynku-ujawnili-nielegalne-postepowanie-z-odpadami.

Opcje strony

do góry