UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
01.02.2023

W ramach akcji „Nielegalne odpady Inspektorzy WIOŚ w Warszawie prowadzili działania prewencyjne skierowane na przestrzeganie prawa w transporcie odpadów.

W dniach 26 i 27 styczna 2023 r., Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Ostrołęce oraz Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Radomiu – w ramach akcji „Nielegalne Odpady” - prowadzili działania prewencyjne przy trasach S-7 oraz S-8.

Celem tych działań była kontrola przewożonego ładunku w pojazdach ciężarowych oraz instruktaż kierowców nt. wymogów związanych z transportem odpadów.

Akcja odbywała się wspólnie z Inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego na punktach kontrolnych zlokalizowanych w miejscowościach Prosienica, Widów i Zaborów.

Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Ostrołęce oraz Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Radomiu łącznie zatrzymali i skontrolowali 21 pojazdów ciężarowych.

Jeden z nich oznaczony był tabliczką „A” jako środek transportu przeznaczony do transgranicznego przewozu odpadów. Realizował on transport odpadów w postaci złomu w tranzycie międzynarodowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa transport ten figurował w systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

Dwa skontrolowane pojazdy przewoziły odpady. Były to tworzywa sztuczne i paliwa alternatywne.

Osiem skontrolowanych pojazdów przewoziło towary w transporcie międzynarodowym.

Pozostałych dziesięć pojazdów nie przewoziło żadnego towaru.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie podczas czynności kontrolnych nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Wobec kierowców zastosowano instruktaż związany z wymaganiami dotyczącymi transportów odpadów.

Opcje strony

do góry