UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
26.01.2023

Skuteczność działań WIOŚ w Warszawie została potwierdzona wyrokiem sądu.

W dniu 20 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sadu Okręgowego w Radomiu w sprawie sprawcy nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych w m. Wilczoruda, gmina Pniewy.

Na jego mocy sprawca zdarzenia został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Zasądzono także od niego nawiązkę w wysokości 30 000 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

W listopadzie 2019 roku podczas wspólnych działań Inspektorów WIOŚ w Warszawie, Delegatury w Radomiu i Policji ujawniono miejsce nielegalnego magazynowania odpadów na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w gm. Pniewy. W budynkach gospodarczych znajdowało się 16 mauzerów 1000 litrowych, 8 beczek 200 l i 24 beczki 20 litrowe, które zawierały odpady niebezpieczne.

Przeprowadzona analiza pobranych prób wykazała, że były to odpady niebezpieczne. Zawierały one w swoim składzie między innymi: ftalan benzylu butylu, oktametylosilseskwioksan, błękit victoria oraz styren. Są to substancje działające drażniąco na skórę i oczy, trujące w przypadku połknięcia, szkodliwe w następstwie wdychania oraz mogące powodować raka. Działanie tych substancji jest toksyczne dla organizmów wodnych i może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Część wykrytych substancji jest łatwopalna lub wysoce łatwopalna i ich przechowywanie łączy się z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W wyniku działań WIOŚ niebezpieczne odpady zostały usunięte. Jednocześnie, wobec podejrzanego skierowano wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o wszczęcie postepowania, z art. 183 § 1 Kodeksu karnego (dokonywanie składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym, co może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym).

O sprawie informowaliśmy w 2019 r: https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1622,Nielegalne-gospodarowanie-odpadami-na-terenie-gm-Pniewy.html

Opcje strony

do góry