UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
18.01.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami.

W dniu 11 stycznia 2023 r., podczas prowadzonych czynności w terenie, inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami komunalnymi.

W miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn, powiat miński, na miejscu zdarzenia stwierdzono 6 nielegalnych transportów odpadów komunalnych, z których 5 zostało rozładowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Ujawniony proceder polegał na rozładowywaniu w/w odpadów do przygotowanego w tym celu dołu i bezpośrednim zasypywaniu przez pracującą obok koparkę. W procederze transportu i rozładunku odpadów komunalnych na w/w terenie brała udział firma z siedzibą w Warszawie.

Na miejsce zdarzenia inspektorzy Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim wezwali funkcjonariuszy KPP w Mińsku Mazowieckim oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kałuszyn oraz poinformowano PCZK w Mińsku Mazowieckim.

Aktualnie prowadzona jest kontrola interwencyjna podmiotu posiadającego tytuł prawny do w/w terenu.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami takie postępowanie zagrożone jest sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego tj. pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nielegalne magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podlega tzw. podwyższonym opłatom za korzystanie ze środowiska, które naliczane są z odpowiednią stawką opłaty za każdą tonę i każdą dobę magazynowanych odpadów przez Urząd Marszałkowski. Ponadto ustawa o odpadach wskazuje, że zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez stosownych uzgodnień formalnoprawnych zagrożone jest administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 złotych.

Sprawa w toku.

Opcje strony

do góry