Aktualności

23.11.2022

Udział WIOŚ w Warszawie w ćwiczeniach na terenie Zakładu Orlen Paliwa

W dniu 22 listopada 2022 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Płocku wzięli udział ćwiczeniach Państwowej Straży Pożarnej na terenie Rozlewni Gazu Płynnego należącej do Orlen Paliwa Sp. z o.o.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie realizacji procedur wynikających z wewnętrznego oraz zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego opracowanych w związku z działalnością prowadzoną w Terminalu Gazu Płynnego Orlen Paliwa Sp. z o.o. w Płocku – będącego zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Trening przeprowadzono w oparciu o reprezentatywne zdarzenie awaryjne polegające na zerwaniu połączenia elastycznego z cysterną samochodową o pojemności V= 42 m3 na stanowisku załadowczym, w wyniku czego doszło do niekontrowanego wypływu fazy gazowej magazynowanego w zakładzie łatwopalnego gazu płynnego. W związku z nieskuteczną próbą zamknięcia zaworu przez pracowników uruchomiono procedurę awaryjną. Do zdarzenia zostały zadysponowane jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Płocku uczestniczyli w pracach sztabów taktycznego a następnie strategicznego, które zostały utworzone w trakcie prowadzonych działań ratowniczych.

Zadaniem inspektorów WIOŚ w Warszawie było określenie zagrożeń dla środowiska związanych z ćwiczonym zdarzeniem awaryjnym. Ustalono, że chmura wyciekłej substancji niebezpiecznej rozprzestrzeniła się poza teren zakładu. Nie doszło do wystąpienia skutków negatywnych na terenie obiektów znajdujących się w sąsiedztwie zakładu.

Podczas prowadzonych ćwiczeń zostały sprawdzone wewnętrzne procedury WIOŚ w Warszawie obowiązujące w przypadku zgłoszenia wystąpienia poważnej awarii, komunikowanie się i przepływ informacji w trakcie wykonywanych zadań związanych z ćwiczonym zdarzeniem oraz współpraca z innymi podmiotami uczestniczącymi w zdarzeniu.

Zadania postawione przed inspektorami WIOŚ w Warszawie zostały wykonane w całości. Komunikacja oraz współpraca z innymi podmiotami ćwiczącymi przebiegała sprawnie.

Opcje strony

do góry