Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
21.07.2022

Kontrola WIOŚ i ITD na trasie S-8

19.07.2022r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatury w Ostrołęce wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili akcję kontrolną ukierunkowaną na nielegalny przewóz odpadów.

Działania zostały przeprowadzone w punkcie kontrolnym zlokalizowanym przy trasie S-8. Skontrolowano 10 wytypowanych pojazdów ciężarowych, które posiadały krajowe jak i zagraniczne tablice rejestracyjne, w tym 3 faktycznie realizowały przewóz odpadów w ruchu krajowym.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Wobec kierowców zastosowano instruktaż, związany z wymaganiami dotyczącymi transportów odpadów.

Opcje strony

do góry