Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
20.07.2022

Kontrola WIOŚ miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Płocku wykonali oględziny terenu posesji w powiecie sochaczewskim. Analizie poddano sposób magazynowania odpadów, zabezpieczenie przed dostępem do odpadów osób nieuprawnionych, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz możliwości ewentualnego samozapłonu. Oględziny przeprowadzone zostały w obecności Wójta Gminy oraz inspektora Urzędu Gminy.

Stwierdzono:

  • teren przedmiotowej nieruchomości ogrodzony jest metalową siatką,
  • teren działki zabezpieczony jest przed dostępem osób trzecich,
  • wejścia do hal, w których znajdują się odpady są zamknięte i oznakowane tabliczkami „substancje łatwopalne”, „substancje toksyczne”, a także znakami zakazującymi wstępu do hal.

Żaden z pojemników zmagazynowanych w halach, a także poza halami nie uległ rozszczelnieniu, a ich stan ilościowy i jakościowy nie uległ zmianie od dnia poprzednich oględzin.

  • Ponadto Specjalista Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ wykonał pomiary LZO (analizy jakościowej powietrza) pomiędzy halami magazynowymi oraz za halą magazynową.
  • W pobliżu miejsc magazynowania odpadów nie odnotowano ulatniania się oparów, które mogłyby doprowadzić do samozapłonu i w konsekwencji do pożaru lub wybuch.

Opcje strony

do góry