Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
19.07.2022

Kontrola WIOŚ i ITD w Płocku.

W dniu 15.07.2022r. w punkcie kontrolnym zlokalizowanym w miejscowości Płock uprawnieni inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku oraz Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę pojazdów ciężarowych.

  • Skontrolowano 5 pojazdów, w tym 2, które przewoziły odpady w postaci: złomu, etykiet poprodukcyjnych, stłuczki szkła poprodukcyjnego.
  • Pojazdy transportujące odpady były oznaczone tabliczką „odpady”.
  • Inspektorzy WIOŚ podczas czynności kontrolnych nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Wobec kierowców zastosowano instruktaż, związany z wymaganiami dotyczącymi transportów odpadów.

Opcje strony

do góry