Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
09.06.2022

Kontrola WIOŚ i ITD na trasie S-8

W dniu 7.06.2022r. na punkcie kontrolnym zlokalizowanym przy trasie S-8 w miejscowości Prosienica uprawnieni inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce oraz Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali i skontrolowali 11 pojazdów ciężarowych, w tym 2 pojazdy oznaczone tabliczką „odpady”. Pięć skontrolowanych pojazdów przewoziło towary w transporcie międzynarodowym. Jeden pojazd realizował faktyczny przewóz odpadów w postaci złomu. Inspektorzy WIOŚ podczas czynności kontrolnych nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Wobec kierowców zastosowano instruktaż, związany z wymaganiami dotyczącymi transportów odpadów.

Opcje strony

do góry